Založ si blog

Vatikán ako štát

Naposledy som zdôvodňoval, prečo Vatikán nie je a ani nemôže byť samostatným suverénnym štátom. Teraz však zoberme predpoklad, že napriek skutočnostiam, ktoré som uvádzal by štátom bol. Potom sa oprávnene pýtam, čo sú organizačné jednotky ako cirkevné provincie, diecézy a farnosti katolíckej cirkvi na území iných štátov v rámci, kde ma katolícka cirkev pôsobnosť? Sú organizačne začlenené pod pôsobnosť Vatikánu alebo nie? Ak sú, má právo iný štát (v danom prípade Vatikán) riadiť akékoľvek organizačné jednotky na území iného štátu a tak zasahovať do jeho suverenity?

throne_mAké postavenie majú potom občania katolíckeho vierovyznania na území iných štátov mimo Vatikánu? Sú občania týchto štátov, alebo občanmi Vatikánu? Ak sú občanmi štátov na území ktorých žijú, potom akým právom ich môže riadiť a ovplyvňovať Vatikán ako cudzí štát, keď suverenitou každého štátu je jeho nezávislosť od akejkoľvek inej moci?

Suverénny štát mal by byť hospodársky samostatný inak dôjde k jeho zadlžovaniu voči jeho prípadným veriteľom a tým postupne dôjde k strate suverenity. Má Vatikán na svojom území výrobné prostriedky, ktoré by zabezpečili jeho hospodársku samostatnosť alebo finančne ho podporujú jeho nižšie organizačné jednotky z územia iných suverénnych štátov? V tom je daná aj jednoznačná odpoveď na otázku prečo katolícka cirkev sa tak rezolútne snaží o získanie nehnuteľného majetku, ktorý jej bol údajne ukradnutý komunistami (hoci som už v článku o reštitúciách cirkevného majetku túto okolnosť jednoznačne vyvrátil).

Aj na území iných suverénnych štátov žijú národnostné menšiny iných štátov, ale tieto spravidla sú finančne podporované domovským štátom a nikdy nie opačne. Je pravdou, že napr. Izrael je aj finančné podporovaný právnickými a fyzickými osobami zo zahraničia, ale v danom prípade ide o dary na základe dobrovoľnosti a nie povinnými odvodmi ako je to u Vatikánu.

Cirkevný majetok nižších organizačných štruktúr je majetkom Vatikánu? Môže vlastniť ktorýkoľvek štát nehnuteľný majetok na území iného suverénneho štátu okrem svojho zastupiteľského úradu? Iné je to u právnických alebo fyzických osôb, ktoré môžu vlastniť nehnuteľný majetok aj na území iného štátu, ale nikdy nie štát ako taký. Do štátnej pokladnice suverénneho štátu môžu plynúť finančné toky od iného štátu, ale iba ako úhrada pôžičiek, úhrada reparácií v dôsledku sankcii (ako to bolo v prospech víťazných mocnosti od Nemecka za dôsledky vojny) alebo od kolónií. Keďže naše farnosti a tým aj cirkevníci katolíckeho vierovyznania nesplácajú žiadne pôžičky Vatikánu, potom mu platíme nejaké reparácie alebo sme kolóniou Vatikánu?

Z toho vyplývajú jednoznačne závery: Keďže Vatikán združuje iba časť občanov iných štátov iba na základe vierovyznania potom je iba nadnárodnou organizáciou. Dokonca túto organizáciu nemôžme porovnať ani s nadnárodnými organizáciami ako je OSN alebo NATO, pretože vyslanci týchto nadnárodných organizácií zastupujú suverénne štáty ako celky a nie iba časť ich občanov s rovnakými záujmami ( v danom prípade vierovyznania). Preto ju možno prirovnať s nadnárodnou organizáciou akou je napr. Greenpeace, ktorá združuje tiež iba časť občanov rôznych štátov na základe spoločného záujmu. Takéto nadnárodné organizácie môžu vlastniť aj nehnuteľný majetok na území rôznych suverénnych štátov a môžu byť finančné podporované svojimi nižšími organizačnými štruktúrami.

Tu je aj daná odpoveď prečo zmluva medzi Slovenskom a Svätou stolicou je právne nulitná, pretože nebola podpísaná medzi dvoma suverénnymi štátmi, ale medzi štátom a nadnárodnou organizáciou.

Slavo Grega

Vybrané poznámky k aktuálnemu stavu globálneho fašizmu

10.09.2013

Niet väčšieho potešenia pesimistu ako vlastné omyly Euroatlantická konzumná spoločnosť je „hlboko“ znepokojená: kapitalizmus drasticky lieči jej ilúzie o humánnom charaktere tohto typu viac »

Nezamestnanosť ako nevyhnutná súčasť kapitalizmu

03.04.2013

Otroctvo, ale i akákoľvek fyzická práca by sa dala odstrániť iba za predpokladu plnej automatizácie. „Keby každý nástroj na rozkaz alebo už s predvídaním takéhoto rozkazu dokázal splniť viac »

Blokáda pochodu neonacistov v Bratislave

22.03.2013

V sobotu 16. marca sa v Bratislave uskutočnil pochod stúpencov vojnového Slovenského štátu, ktorí si po úvodných predslovoch na Hodžovom námestí pripomenuli sladké časy klérofašizmu demonštratívnym viac »

opatera - starostlivosť - starší človek - senior

Rozbieha sa tretí ročník súťaže pre ochrancov seniorov

23.04.2018 15:00

Starších ľudí pribúda, nie vždy však cítia primeraný záujem spoločnosti. Upozorniť na to sa opäť podujali organizátori súťaže o ocenenie Senior Friendly.

arménsko, jerevan

Arménsky premiér nevydržal vo funkcii ani týždeň, po veľkých protestoch podal demisiu

23.04.2018 14:43, aktualizované: 15:01

Arménsky premiér Serž Sarkisjan podal demisiu, informovala jeho tlačová služba.

Pellegrini

Zvýšenie platov je prioritou pre premiéra aj odborárov

23.04.2018 14:20

Prioritou vlády bude aj to, aby sa výraznejšie zvýšili platy vo verejnej a štátnej správe. Uviedol to premiér Peter Pellegrini po rokovaní s odborármi.

Slovinsko Slovensko Kiska oficiálna návšteva

Prezident: Slovensko sa má od Slovinska čo učiť v oblasti cestovného ruchu

23.04.2018 14:17

Andrej Kiska to povedal v pondelok v Ľubľane na oficiálnej návšteve Slovinska.

leofrankel

Frankelova spoločnosť združuje ľudí, ktorých spája záujem o teoretické a politické otázky antikapitalistického hnutia usilujúceho o nastolenie nových, socialistických spoločenských vzťahov. Nielen v minulosti, ale predovšetkým dnes je toto hnutie ideovo a politicky heterogénne. Potom čo sa od neho odlúčil sociálno-demokratický prúd, je tvorené komunistickými (proletárskymi) a niektorými radikálno-demokratickými (maloburžoáznymi) stranami a skupinami. Časť z nich vychádza z marxizmu, iné z teórií, ktoré sa viac-menej vyznačujú eklektizmom. Frankelova spoločnosť sa politicky hlási ku komunistickému disentu, teoreticky k dialektickému, revolučnému marxizmu, ktorý vyjadruje triedne záujmy námezdne pracujúcej väčšiny – proletariátu. Uvedomuje si pritom nevyhnutnosť spoločného postupu v rámci širokého hnutia odporu proti kapitalizmu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 8
Celková čítanosť: 8888x
Priemerná čítanosť článkov: 1111x

Autor blogu

Kategórie